Zamów


Imię


Nazwisko


Telefon


E-mail


Liczba wszystkich uczniów, z którymi planujesz przeprowadzić lekcje


Nazwa szkoły


Adres szkoły


That's just a placeholder

Wskaż, w których edycjach szkoła brała udział:

Miasto


Kod pocztowy


Województwo


Uwaga! Program edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo” skierowany do młodzieży gimnazjalnej ma charakter społeczny. Inicjatywa ma na celu kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, przeciwdziałanie marnowaniu żywności, edukowanie w zakresie sztuki kulinarnej i zachęcenie do wspólnego spożywania posiłków. Program edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo” nie ma charakteru komercyjnego – w jego ramach nie promuje się, ani nie zachęca do nabywania produktów żywnościowych.
Zestaw edukacyjny zostanie wysłany kurierem na adres szkoły i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia.
Zestawy są bezpłatne.
Koszty wysyłki kurierem pokrywa Organizator.
Jeden nauczyciel może zamówić 1 zestaw edukacyjny.
Jedna szkoła może zamówić dowolną liczbę zestawów edukacyjnych.
Zestawy edukacyjne będą dostępne do wyczerpania zapasów.
Decyduje kolejność zgłoszeń.


Administratorem Państwa danych osobowych jest Nestle Polska S.A., ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z niniejszą akcją Żyj smacznie i zdrowo, a w przypadku udzielenia zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z kolejnymi edycjami tej Akcji, również w tych celach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.