1 / 4

FORMULARZ KONKURSOWY

Weź udział w Konkursie „Stołówkowo, czyli smacznie i zdrowo” i walcz o warsztat kulinarny dla zespołu kuchennego w stołówce szkolnej oraz inne atrakcyjne upominki!

Dowiedz sie wiecej

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie szkoły publiczne i niepubliczne szczebla podstawowego i gimnazjalnego z całej Polski, które zapewniają zbiorowe żywienie swoim uczniom w wiie stołówki szkolnej, prowadzonej bezpośrednio przez daną szkołę

Aby wziąć udział w Konkursie, dana szkoła powinna wypełnić i wysłać zgłoszenie konkursowe w terminie od 01.02.2018r. do 31.05.2018r.- wszystkie poniższe pola, poza polem umożliwiającym dodanie zdjęć. Załączenie zdjęć jest dobrowolne i nie jest warunkiem udziału w Konkursie.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia konkursowego zostanie wysłane na podany w zgłoszeniu konkursowym adres e-mail.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OKREŚLA REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY POD ADRESEM: www.adtes.pl

Dane nauczyciela


Dane szkoły

(mogą być obie odpowiedzi tak)