1 / 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROGRAMU

Nauczycielu,
dołącz do programu edukacyjnego
"Żyj Smacznie i Zdrowo".

Wypełnij formularz, zamów zestaw edukacyjny i walcz o atrakcyjne nagrody!

Przygotowane przez zespół Programu darmowe materiały edukacyjne umożliwią Ci przeprowadzenie zajęć z uczniami oraz udział w konkursach.

Aby wziąć udział w Programie należy wypełnić wszystkie pola.

Dane nauczyciela


Uczniowie ze wszystkich klas,
z którymi Pani/Pan planuje przeprowadzić lekcje:


poniżej podaj hasło, by otrzymać materiaŁy
oraz zgŁaszać prace konkursowe

Hasło nie może być krótsze niż 10 znaków. Powinno zawierać przynajmniej jedną cyfrę, wielką literę i znak specjalny(np. . ! @).

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa (dalej: „Administrator danych”). Powyższe dotyczy również innych danych, które zostaną zebrane od Pani/Pana w trakcie kontaktów Pani/Pana z Administratorem danych. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: DataProtectionOffice@nestle.com.

Program edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo” skierowany do młodzieży gimnazjalnej ma charakter społeczny. Inicjatywa ma na celu kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, przeciwdziałanie marnowaniu żywności, edukowanie w zakresie sztuki kulinarnej i zachęcenie do wspólnego spożywania posiłków. Program edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo” nie ma charakteru komercyjnego – w jego ramach nie promuje się, ani nie zachęca do nabywania produktów żywnościowych.

Zestaw edukacyjny zostanie wysłany kurierem na adres szkoły i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia.

Zestawy są bezpłatne. Koszty wysyłki kurierem pokrywa Organizator.

Jeden nauczyciel może zamówić 1 zestaw edukacyjny. Jedna szkoła może zamówić dowolną liczbę zestawów edukacyjnych.

Zestawy edukacyjne będą dostępne do wyczerpania zapasów. Decyduje kolejność zgłoszeń.